Slider Image
Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image
Location Image
Location Image

IVY residence është kompleksi më i ri banesor që pritet t’i shtohet qytetit të Prishtinës. Ky kompleks që pritet të ndërtohet gjatë vitit në vijim, është pjesë e komplekseve më ekskluzive dhe më të reja rezidenciale në Prishtinë, duke ofruar një zgjidhje të përjetshme për një mënyrë jetese unike në komunitet.

Me lokacion në lagjen Aktash, shumë afër qetësisë së parkut të vetëm të qytetit, ky kompleks do të ofroje, një ambient jetese jo vetëm të sigurtë, por edhe të shëndetshëm.

Të disenjuara për të përmbushur kërkesat e një stili të jetesës në vijë me standarded e fundit Europiane, ajo cka e karakterizon këtë kompleks është vëmendja ndaj cdo detaji gjatë procesit të disejnimit, planifikimit, izolimit , si dhe materialeve të ndërtimit të cilësisë së lartë të cilat do të përdoren.

Në dispozicion do të jenë 47 banesa në total, përfshirë këtu edhe banesa të tipit duplex.Duke qenë se aspekti i sigurisë është vital, secila njësi e banimit ka qasje në shkallët evakuese, përdirsa sigurisë i shtohet edhe alarmi kundër zjarrit, si dhe oxhaku i ventilimit.

Objekti është gjithashtu i pajisur me dy ashensor të shfytezueshëm nga 8 dhe 5 persona në të njejtën kohë. 69 parkingje nëntokësore do të jenë në dispozicion, 5 parkingje mbi tokë, si dhe 3 parkingje per persona me nevoja te vecanta.

47 banesa / Banesa të tipit Duplex / Shkallë evakuese / Alarm kundër zjarrit / 2 Ashensor / 69 parkingje nëntokësore / 5 parkingje mbi tokë / 3 parkingje për prsona m nevoja të veçanta / Oxhaku i ventilimit